"Paynetics" AD

Ärinimi
"Paynetics" AD
Riik
Bulgaaria
Piiriülese teenuse osutamise õiguse saamise kuupäev
Teenuste loetelu
Teenuse nimetus
E-raha väljastamine
E-raha levitamine/tagastamine
4. Maksetehingu täitmine, kui rahalised vahendid on makseteenuse pakkuja kliendile antud laenuna
5. Võlaõigusseaduse § 709 lõikes 8 nimetatud makseinstrumentide väljastamine ja maksetehingute vastuvõtmine
3. Maksetehingu täitmine, sealhulgas rahaliste vahendite ülekandmine makseteenuse pakkuja juures avatud maksekontole