Intercard Finance AD

Ärinimi
Intercard Finance AD
Riik
Bulgaaria
Piiriülese teenuse osutamise õiguse saamise kuupäev
Teenuste loetelu
Teenuse nimetus
4. Maksetehingu täitmine, kui rahalised vahendid on makseteenuse pakkuja kliendile antud laenuna
5. Võlaõigusseaduse § 709 lõikes 8 nimetatud makseinstrumentide väljastamine ja maksetehingute vastuvõtmine
Laenu andmine kooskõlas Artikliga 16 (3) direktiivist 2007/64/EÜ