Bnext Electronic Issuer EDE, S.L.

Andmed
Ärinimi
Bnext Electronic Issuer EDE, S.L.
Piiriülese teenuse osutamise õiguse saamise otsuse tegemise kuupäev
Riik
Hispaania
Teenuste loetelu
Teenuste osutamise riik Teenuse nimetus
2. Teenused, mis võimaldavad sularaha väljavõtmist maksekontolt ja teha kõiki maksekonto pidamiseks vajalikke toiminguid
3. Maksetehingu täitmine, sealhulgas rahaliste vahendite ülekandmine makseteenuse pakkuja juures avatud maksekontole
5. Võlaõigusseaduse § 709 lõikes 8 nimetatud makseinstrumentide väljastamine ja maksetehingute vastuvõtmine
E-raha väljastamine
E-raha levitamine/tagastamine
Viimati muudetud: 24/05/2022 - 17:01