"Easy Payment Services" OOD

Andmed
Ärinimi
"Easy Payment Services" OOD
Piiriülese teenuse osutamise õiguse saamise otsuse tegemise kuupäev
Riik
Bulgaaria
Teenuste loetelu
Teenuste osutamise riik Teenuse nimetus
5. Võlaõigusseaduse § 709 lõikes 8 nimetatud makseinstrumentide väljastamine ja maksetehingute vastuvõtmine
E-raha väljastamine
E-raha levitamine/tagastamine