ISX Financial EU PLC (endise nimega ISIGNTHIS EMONEY LTD)

Andmed
Ärinimi
ISX Financial EU PLC (endise nimega ISIGNTHIS EMONEY LTD)
Riik
Küpros
Piiriülese teenuse osutamise õiguse saamise kuupäev
Teenuste loetelu
Teenuste osutamise riik Teenuse nimetus
5. Võlaõigusseaduse § 709 lõikes 8 nimetatud makseinstrumentide väljastamine ja maksetehingute vastuvõtmine
E-raha väljastamine
E-raha levitamine/tagastamine
Viimati muudetud: 21/05/2024 - 14:38