Paynt, UAB

Andmed
Ärinimi
Paynt, UAB
Riik
Leedu
Piiriülese teenuse osutamise õiguse saamise kuupäev
Teenuste loetelu
Teenuste osutamise riik Teenuse nimetus
3. Maksetehingu täitmine, sealhulgas rahaliste vahendite ülekandmine makseteenuse pakkuja juures avatud maksekontole
7. Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2007/64/EÜ lisa 1 punktis 7 nimetatud teenused
5. Võlaõigusseaduse § 709 lõikes 8 nimetatud makseinstrumentide väljastamine ja maksetehingute vastuvõtmine