Paysafe Payment Solutions Limited

Andmed
Ärinimi
Paysafe Payment Solutions Limited
Riik
Iirimaa
Piiriülese teenuse osutamise õiguse saamise kuupäev
Teenuste loetelu
Teenuste osutamise riik Teenuse nimetus
3. Maksetehingu täitmine, sealhulgas rahaliste vahendite ülekandmine makseteenuse pakkuja juures avatud maksekontole
5. Võlaõigusseaduse § 709 lõikes 8 nimetatud makseinstrumentide väljastamine ja maksetehingute vastuvõtmine
7. makse algatamise teenus
8. kontoteabe teenus
E-raha väljastamine
E-raha levitamine/tagastamine