Petrol Pay, E-Money and Payment Services, Ltd (endise nimega MBILLS)

Andmed
Ärinimi
Petrol Pay, E-Money and Payment Services, Ltd (endise nimega MBILLS)
Riik
Sloveenia
Piiriülese teenuse osutamise õiguse muutmise otsuse tegemise kuupäev
Piiriülese teenuse osutamise õiguse saamise kuupäev
Teenuste loetelu
Teenuste osutamise riik Teenuse nimetus
3. Maksetehingu täitmine, sealhulgas rahaliste vahendite ülekandmine makseteenuse pakkuja juures avatud maksekontole
5. Võlaõigusseaduse § 709 lõikes 8 nimetatud makseinstrumentide väljastamine ja maksetehingute vastuvõtmine
6. Rahasiire
7. Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2007/64/EÜ lisa 1 punktis 7 nimetatud teenused
8. Kontoteabe teenus
E-raha väljastamine
E-raha levitamine/tagastamine
Viimati muudetud: 09/07/2024 - 11:19