FIATWISE Software AG

Andmed
Ärinimi
FIATWISE Software AG
Registrikood
FN 539743 s
Aadress
Absberggasse 27/7.14, 1100 Vienna, Austria
Piiriülese teenuse osutamise õiguse muutmise või kehtetuks tunnistamise otsuse tegemise kuupäev
Makseteenuse pakkuja
UAB “PAYRNET”
Teenuste loetelu
Teenuste osutamise riik Teenuse nimetus
2. Teenused, mis võimaldavad sularaha väljavõtmist maksekontolt ja teha kõiki maksekonto pidamiseks vajalikke toiminguid
3. Maksetehingu täitmine, sealhulgas rahaliste vahendite ülekandmine makseteenuse pakkuja juures avatud maksekontole
5. Võlaõigusseaduse § 709 lõikes 8 nimetatud makseinstrumentide väljastamine ja maksetehingute vastuvõtmine