OVAL MONEY (EUROPE) LTD

Andmed
Ärinimi
OVAL MONEY (EUROPE) LTD
Registrikood
ΗΕ 114460
Aadress
5 Spatharikou, 1st Floor, Mesa Geitonia, Limassol 4004, Küpros
Piiriülese teenuse osutamise õiguse kehtetuks tunnistamise otsuse tegemise kuupäev
Makseteenuse pakkuja
UAB “PAYRNET”
Subjekti staatus Tegevus lõpetatud
Teenuste loetelu
Teenuste osutamise riik Teenuse nimetus
2. Teenused, mis võimaldavad sularaha väljavõtmist maksekontolt ja teha kõiki maksekonto pidamiseks vajalikke toiminguid
3. Maksetehingu täitmine, sealhulgas rahaliste vahendite ülekandmine makseteenuse pakkuja juures avatud maksekontole
5. Võlaõigusseaduse § 709 lõikes 8 nimetatud makseinstrumentide väljastamine ja maksetehingute vastuvõtmine
E-raha levitamine
E-raha tagastamine