OÜ Krediidiregister

Andmed
Ärinimi
OÜ Krediidiregister
Registrikood
12400621
Aadress
A. Weizenbergi 20, 10150 Tallinn
E-posti aadress
Veebilehe aadress
Aktsia- või osakapitali suurus
3500
Kande tegemise kuupäev

Tegevusload

Luba: 4.1-1/170

Tegevusloa andmise või nimekirja kandmise otsuse nr.
4.1-1/170
Tegevusloaga piiritletud tegevus

8. Kontoteabe teenus (makseasutuste ja e-raha asutuste seaduse §-s 11 sätestatud erandi tingimuste ulatuses)

Piiriüleselt osutatavate teenuste loetelu

Piiriüleselt osutatavate teenuste loetelu

Piiriülese teenuse osutamise õiguse saamise aluseks oleva otsuse tegemise number
4.1 1/101
Piiriülese teenuse osutamise õiguse saamise aluseks oleva otsuse tegemise kuupäev
Teenuse nimetus ja osutamise maa
8. Kontoteabe teenus

Läti Vabariik

Piiriüleselt osutatavate teenuste loetelu

Piiriülese teenuse osutamise õiguse saamise aluseks oleva otsuse tegemise number
4.1 1/101
Piiriülese teenuse osutamise õiguse saamise aluseks oleva otsuse tegemise kuupäev
Teenuse nimetus ja osutamise maa
8. Kontoteabe teenus
Leedu Vabariik
Viimati muudetud: 29/02/2024 - 13:45