Maksekeskus AS

Andmed
Ärinimi
Maksekeskus AS
Registrikood
12268475
Aadress
Tartu mnt 80d, 10112 Tallinn
E-posti aadress
Aktsia- või osakapitali suurus
631 089
Kande tegemise kuupäev

Tegevusload

Luba: 4.1-1/37

Tegevusloa andmise või nimekirja kandmise otsuse nr.
4.1-1/37
Tegevusloa kehtetuks tunnistamise või nimekirjast kustutamise aluseks oleva otsuse nr
4.1-1/130
Tegevusloa kehtetuks tunnistamise või nimekirjast kustutamise aluseks oleva otsuse kuupäev
Tegevusloaga piiritletud tegevus

6. Rahasiire (makseasutuste ja e-raha asutuste seaduse § 13 lõikes 1 ja §-s 11 sätestatud erandi loa tingimuste ulatuses)

Luba: 4.1-1/130

Tegevusloa andmise või nimekirja kandmise otsuse nr.
4.1-1/130
Tegevusloaga piiritletud tegevus

3. Maksetehingu täitmine, sealhulgas rahaliste vahendite ülekandmine makseteenuse pakkuja juures avatud maksekontole

4. Maksetehingu täitmine, kui rahalised vahendid on makseteenuse pakkuja kliendile antud laenuna

5. Võlaõigusseaduse § 709 lõikes 8 nimetatud makseinstrumentide väljastamine ja maksetehingute vastuvõtmine

Luba: 4.1-1/62

Tegevusloa andmise või nimekirja kandmise otsuse nr.
4.1-1/62
Tegevusloaga piiritletud tegevus

7. Makse algatamise teenus

Luba: 4.1-1/127

Tegevusloa andmise või nimekirja kandmise otsuse nr.
4.1-1/127
Tegevusloaga piiritletud tegevus

8. Kontoteabe teenus

Filiaalid

Maksekeskus AS Läti filiaal

Asukohariik
Läti Vabariik
Ärinimi
Maksekeskus AS Läti filiaal
Aadress
Dzirnieku iela 24, Mārupe, LV-2167
E-posti aadress
Filiaali juhid
Ivars Erdmanis
Filiaali load
4.1-1/50
Filiaali poolt osutatavate teenuste loetelu
Maksetehingu täitmine, sealhulgas rahaliste vahendite ülekandmine makseteenuse pakkuja juures avatud maksekontole
Maksetehingu täitmine, kui rahalised vahendid on makseteenuse pakkuja kliendile antud laenuna

Võlaõigusseaduse § 709 lõikes 8 nimetatud makseinstrumentide väljastamine ja maksetehingute vastuvõtmine
Makse algatamise teenus
Kontoteabe teenus

Piiriüleselt osutatavate teenuste loetelu

Piiriüleselt osutatavate teenuste loetelu

Piiriülese teenuse osutamise õiguse saamise aluseks oleva otsuse tegemise number
4.11/180
Piiriülese teenuse osutamise õiguse saamise aluseks oleva otsuse tegemise kuupäev
Teenuse nimetus ja osutamise maa
3. Maksetehingu täitmine, sealhulgas rahaliste vahendite ülekandmine makseteenuse pakkuja juures avatud maksekontole
Soome Vabariik
4. Maksetehingu täitmine, kui rahalised vahendid on makseteenuse pakkuja kliendile antud laenuna
Soome Vabariik
5. Võlaõigusseaduse § 709 lõikes 8 nimetatud makseinstrumentide väljastamine ja maksetehingute vastuvõtmine
Soome Vabariik

Piiriüleselt osutatavate teenuste loetelu

Piiriülese teenuse osutamise õiguse saamise aluseks oleva otsuse tegemise number
4.1-1/140
Piiriülese teenuse osutamise õiguse saamise aluseks oleva otsuse tegemise kuupäev
Teenuse nimetus ja osutamise maa
7. Makse algatamise teenus
Soome Vabariik
8. Kontoteabe teenus
Soome Vabariik

Piiriüleselt osutatavate teenuste loetelu

Piiriülese teenuse osutamise õiguse saamise aluseks oleva otsuse tegemise number
4.11/180
Piiriülese teenuse osutamise õiguse saamise aluseks oleva otsuse tegemise kuupäev
Teenuse nimetus ja osutamise maa
3. Maksetehingu täitmine, sealhulgas rahaliste vahendite ülekandmine makseteenuse pakkuja juures avatud maksekontole
Leedu Vabariik
4. Maksetehingu täitmine, kui rahalised vahendid on makseteenuse pakkuja kliendile antud laenuna
Leedu Vabariik
5. Võlaõigusseaduse § 709 lõikes 8 nimetatud makseinstrumentide väljastamine ja maksetehingute vastuvõtmine
Leedu Vabariik

Piiriüleselt osutatavate teenuste loetelu

Piiriülese teenuse osutamise õiguse saamise aluseks oleva otsuse tegemise number
4.1-1/136
Piiriülese teenuse osutamise õiguse kehtetuks tunnistamise kuupäev
Teenuse nimetus ja osutamise maa
7. Makse algatamise teenus
Leedu Vabariik

Piiriüleselt osutatavate teenuste loetelu

Piiriülese teenuse osutamise õiguse saamise aluseks oleva otsuse tegemise number
4.1-1/122
Piiriülese teenuse osutamise õiguse kehtetuks tunnistamise kuupäev
Teenuse nimetus ja osutamise maa
3. Maksetehingu täitmine, sealhulgas rahaliste vahendite ülekandmine makseteenuse pakkuja juures
avatud maksekontole
Rootsi Kuningriik
5. Võlaõigusseaduse § 709 lõikes 8 nimetatud makseinstrumentide väljastamine ja maksetehingute
vastuvõtmine
Rootsi Kuningriik
7. Makse algatamise teenus
Rootsi Kuningriik
8. Kontoteabe teenus
Rootsi Kuningriik
Viimati muudetud: 31/08/2022 - 11:16