Modena Payments OÜ

Andmed
Ärinimi
Modena Payments OÜ
Registrikood
16330975
Aadress
A. H. Tammsaare tee 56, Tallinn, Harju Maakond, 11316
E-posti aadress
Aktsia- või osakapitali suurus
50 000 €
Kande tegemise kuupäev

Tegevusload

Luba: 4.1-1/99

Tegevusloa andmise või nimekirja kandmise otsuse nr.
4.1-1/99
Tegevusloaga piiritletud tegevus

7. Makse algatamise teenus

8. Kontoteabe teenus

Piiriüleselt osutatavate teenuste loetelu

Piiriüleselt osutatavate teenuste loetelu

Piiriülese teenuse osutamise õiguse saamise aluseks oleva otsuse tegemise number
4.1-1/89
Piiriülese teenuse osutamise õiguse saamise aluseks oleva otsuse tegemise kuupäev
Teenuse nimetus ja osutamise maa
7. Makse algatamise teenus
Leedu Vabariik, Läti Vabariik
8. Kontoteabe teenus
Leedu Vabariik, Läti Vabariik