Paywerk AS

Andmed
Ärinimi
Paywerk AS
Registrikood
16218310
Aadress
Niine tn 11, Tallinn, Harju maakond, 10414
Telefon
+372 607 0677
E-posti aadress
Veebilehe aadress
Aktsia- või osakapitali suurus
108 174.50 EUR
Kande tegemise kuupäev

Tegevusload

Luba: 4.1-1/57

Tegevusloa andmise või nimekirja kandmise otsuse nr.
4.1-1/57
Tegevusloaga piiritletud tegevus

3. Maksetehingu täitmine, sealhulgas rahaliste vahendite ülekandmine makseteenuse pakkuja juures avatud maksekontole

5. Võlaõigusseaduse § 709 lõikes 8 nimetatud makseinstrumentide väljastamine ja maksetehingute vastuvõtmine

6. Rahasiire

7. Makse algatamise teenus

8. Kontoteabe teenus

Subjektile on tegevusloaga seatud kõrvaltingimus:
Eestis teenuse osutamisel Paywerk AS-i poolt peavad finantseerijatest koostööpartnerid olema Eestis tegevusluba omavad krediidiandjad, kes täidavad vastutustundliku laenamise põhimõtet.

Piiriüleselt osutatavate teenuste loetelu

Piiriüleselt osutatavate teenuste loetelu

Piiriülese teenuse osutamise õiguse saamise kuupäev
Piiriülese teenuse osutamise õiguse saamise aluseks oleva otsuse tegemise number
4.1-1/125
Teenuse nimetus ja osutamise maa
3. Maksetehingu täitmine, sealhulgas rahaliste vahendite ülekandmine makseteenuse pakkuja juures avatud maksekontole
Poola Vabariik
5. Võlaõigusseaduse § 709 lõikes 8 nimetatud makseinstrumentide väljastamine ja maksetehingute vastuvõtmine
Poola Vabariik
6. Rahasiire
Poola Vabariik
7. Makse algatamise teenus
Poola Vabariik
8. Kontoteabe teenus
Poola Vabariik

Piiriüleselt osutatavate teenuste loetelu

Piiriülese teenuse osutamise õiguse saamise kuupäev
Piiriülese teenuse osutamise õiguse saamise aluseks oleva otsuse tegemise number
4.1-1/125
Teenuse nimetus ja osutamise maa
3. Maksetehingu täitmine, sealhulgas rahaliste vahendite ülekandmine makseteenuse pakkuja juures avatud maksekontole
Saksamaa Liitvabariik
5. Võlaõigusseaduse § 709 lõikes 8 nimetatud makseinstrumentide väljastamine ja maksetehingute vastuvõtmine
Saksamaa Liitvabariik
6. Rahasiire
Saksamaa Liitvabariik
7. Makse algatamise teenus
Saksamaa Liitvabariik
8. Kontoteabe teenus
Saksamaa Liitvabariik

Piiriüleselt osutatavate teenuste loetelu

Piiriülese teenuse osutamise õiguse saamise kuupäev
Piiriülese teenuse osutamise õiguse saamise aluseks oleva otsuse tegemise number
4.1-1/183
Teenuse nimetus ja osutamise maa
3. Maksetehingu täitmine, sealhulgas rahaliste vahendite ülekandmine makseteenuse pakkuja juures avatud maksekontole
Austria Vabariik, Belgia Kuningriik, Bulgaaria Vabariik, Hispaania Kuningriik, Hollandi Kuningriik, Horvaatia, Itaalia Vabariik, Iirimaa, Islandi Vabariik, Kreeka Vabariik, Küprose Vabariik, Leedu Vabariik, Liechtenstein, Luksemburgi Suurhertsogiriik, Läti Vabariik, Malta, Norra Kuningriik, Portugali Vabariik, Prantsuse Vabariik, Rootsi Kuningriik, Rumeenia, Slovaki Vabariik, Sloveenia Vabariik, Soome Vabariik, Taani Kuningriik, Tšehhi Vabariik, Ungari Vabariik
5. Võlaõigusseaduse § 709 lõikes 8 nimetatud makseinstrumentide väljastamine ja maksetehingute vastuvõtmine
Austria Vabariik, Belgia Kuningriik, Bulgaaria Vabariik, Hispaania Kuningriik, Hollandi Kuningriik, Horvaatia, Itaalia Vabariik, Iirimaa, Islandi Vabariik, Kreeka Vabariik, Küprose Vabariik, Leedu Vabariik, Liechtenstein, Luksemburgi Suurhertsogiriik, Läti Vabariik, Malta, Norra Kuningriik, Portugali Vabariik, Prantsuse Vabariik, Rootsi Kuningriik, Rumeenia, Slovaki Vabariik, Sloveenia Vabariik, Soome Vabariik, Taani Kuningriik, Tšehhi Vabariik, Ungari Vabariik
6. Rahasiire
Austria Vabariik, Belgia Kuningriik, Bulgaaria Vabariik, Hispaania Kuningriik, Hollandi Kuningriik, Horvaatia, Itaalia Vabariik, Iirimaa, Islandi Vabariik, Kreeka Vabariik, Küprose Vabariik, Leedu Vabariik, Liechtenstein, Luksemburgi Suurhertsogiriik, Läti Vabariik, Malta, Norra Kuningriik, Portugali Vabariik, Prantsuse Vabariik, Rootsi Kuningriik, Rumeenia, Slovaki Vabariik, Sloveenia Vabariik, Soome Vabariik, Taani Kuningriik, Tšehhi Vabariik, Ungari Vabariik
7. Makse algatamise teenus
Austria Vabariik, Belgia Kuningriik, Bulgaaria Vabariik, Hispaania Kuningriik, Hollandi Kuningriik, Horvaatia, Itaalia Vabariik, Iirimaa, Islandi Vabariik, Kreeka Vabariik, Küprose Vabariik, Leedu Vabariik, Liechtenstein, Luksemburgi Suurhertsogiriik, Läti Vabariik, Malta, Norra Kuningriik, Portugali Vabariik, Prantsuse Vabariik, Rootsi Kuningriik, Rumeenia, Slovaki Vabariik, Sloveenia Vabariik, Soome Vabariik, Taani Kuningriik, Tšehhi Vabariik, Ungari Vabariik
8. Kontoteabe teenus
Austria Vabariik, Belgia Kuningriik, Bulgaaria Vabariik, Hispaania Kuningriik, Hollandi Kuningriik, Horvaatia, Itaalia Vabariik, Iirimaa, Islandi Vabariik, Kreeka Vabariik, Küprose Vabariik, Leedu Vabariik, Liechtenstein, Luksemburgi Suurhertsogiriik, Läti Vabariik, Malta, Norra Kuningriik, Portugali Vabariik, Prantsuse Vabariik, Rootsi Kuningriik, Rumeenia, Slovaki Vabariik, Sloveenia Vabariik, Soome Vabariik, Taani Kuningriik, Tšehhi Vabariik, Ungari Vabariik
Viimati muudetud: 09/05/2024 - 11:45