AS Pocopay (tegevusloa kehtivus lõppes MERAS § 21 punkti 1 kohaselt makseasutuse lõpetamise otsuse tegemisel (12.06.2024))

Andmed
Ärinimi
AS Pocopay
Registrikood
12732518
Aadress
Peterburi tee 2f, 11415 Tallinn, Estonia
Telefon
+372 6023309
E-posti aadress
Veebilehe aadress
Aktsia- või osakapitali suurus
575 000
Kande tegemise kuupäev
Subjekti staatus Tegevusluba lõppenud

Tegevusload

Luba: 4.1-1/40

Tegevusloa andmise või nimekirja kandmise otsuse nr.
4.1-1/40
Tegevusloa kehtetuks tunnistamise või nimekirjast kustutamise aluseks oleva otsuse kuupäev
Tegevusloaga piiritletud tegevus

2. Teenused, mis võimaldavad sularaha väljavõtmist maksekontolt ja teha kõiki maksekonto pidamiseks vajalikke toiminguid

3. Maksetehingu täitmine, sealhulgas rahaliste vahendite ülekandmine makseteenuse pakkuja juures avatud maksekontole

5. Võlaõigusseaduse § 709 lõikes 8 nimetatud makseinstrumentide väljastamine ja maksetehingute vastuvõtmine

Piiriüleselt osutatavate teenuste loetelu

Piiriüleselt osutatavate teenuste loetelu

Piiriülese teenuse osutamise õiguse saamise aluseks oleva otsuse tegemise number
4.1-1/72
Piiriülese teenuse osutamise õiguse saamise aluseks oleva otsuse tegemise kuupäev
Teenuse nimetus ja osutamise maa
2. Teenused, mis võimaldavad sularaha väljavõtmist maksekontolt ja teha kõiki maksekonto pidamiseks vajalikke toiminguid
Soome
3. Maksetehingu täitmine, sealhulgas rahaliste vahendite ülekandmine makseteenuse pakkuja juures avatud maksekontole
Soome
5. Võlaõigusseaduse § 709 lõikes 8 nimetatud makseinstrumentide väljastamine ja maksetehingute vastuvõtmine
Soome

Piiriüleselt osutatavate teenuste loetelu

Piiriülese teenuse osutamise õiguse saamise aluseks oleva otsuse tegemise number
4.1-1/94
Piiriülese teenuse osutamise õiguse saamise aluseks oleva otsuse tegemise kuupäev
Teenuse nimetus ja osutamise maa
2. Teenused, mis võimaldavad sularaha väljavõtmist maksekontolt ja teha kõiki maksekonto pidamiseks vajalikke toiminguid
Belgia Kuningriik
3. Maksetehingu täitmine, sealhulgas rahaliste vahendite ülekandmine makseteenuse pakkuja juures avatud maksekontole
Belgia Kuningriik
5. Võlaõigusseaduse § 709 lõikes 8 nimetatud makseinstrumentide väljastamine ja maksetehingute vastuvõtmine
Belgia Kuningriik

Piiriüleselt osutatavate teenuste loetelu

Piiriülese teenuse osutamise õiguse saamise aluseks oleva otsuse tegemise number
4.1-1/94
Piiriülese teenuse osutamise õiguse saamise aluseks oleva otsuse tegemise kuupäev
Teenuse nimetus ja osutamise maa
2. Teenused, mis võimaldavad sularaha väljavõtmist maksekontolt ja teha kõiki maksekonto pidamiseks vajalikke toiminguid
Madalmaade Kuningriik
3. Maksetehingu täitmine, sealhulgas rahaliste vahendite ülekandmine makseteenuse pakkuja juures avatud maksekontole
Madalmaade Kuningriik
5. Võlaõigusseaduse § 709 lõikes 8 nimetatud makseinstrumentide väljastamine ja maksetehingute vastuvõtmine
Madalmaade Kuningriik

Piiriüleselt osutatavate teenuste loetelu

Piiriülese teenuse osutamise õiguse saamise aluseks oleva otsuse tegemise number
4.1-1/113
Piiriülese teenuse osutamise õiguse saamise aluseks oleva otsuse tegemise kuupäev
Teenuse nimetus ja osutamise maa
2. Teenused, mis võimaldavad sularaha väljavõtmist maksekontolt ja teha kõiki maksekonto pidamiseks vajalikke toiminguid
Hispaania Kuningriik
3. Maksetehingu täitmine, sealhulgas rahaliste vahendite ülekandmine makseteenuse pakkuja juures avatud maksekontole
Hispaania Kuningriik
5. Võlaõigusseaduse § 709 lõikes 8 nimetatud makseinstrumentide väljastamine ja maksetehingute vastuvõtmine
Hispaania Kuningriik

Piiriüleselt osutatavate teenuste loetelu

Piiriülese teenuse osutamise õiguse saamise aluseks oleva otsuse tegemise number
4.1-1/26
Piiriülese teenuse osutamise õiguse saamise aluseks oleva otsuse tegemise kuupäev
Teenuse nimetus ja osutamise maa
2. Teenused, mis võimaldavad sularaha väljavõtmist maksekontolt ja teha kõiki maksekonto pidamiseks vajalikke toiminguid
Tšehhi Vabariik, Slovaki Vabariik, Läti Vabariik, Leedu Vabariik, Suurbritannia ja Põhja-Iiri Ühendkuningriik, Rootsi Kuningriik, Saksamaa Liitvabariik, Rumeenia, Malta Vabariik, Küprose Vabariik, Prantsuse Vabariik, Kreeka Vabariik, Itaalia Vabariik, Iirimaa, Portugali Vabariik, Sloveenia Vabariik, Taani Kuningriik, Ungari, Horvaatia Vabariik, Bulgaaria Vabariik, Austria Vabariik ning Poola Vabariik
3. Maksetehingu täitmine, sealhulgas rahaliste vahendite ülekandmine makseteenuse pakkuja juures avatud maksekontole
Tšehhi Vabariik, Slovaki Vabariik, Läti Vabariik, Leedu Vabariik, Suurbritannia ja Põhja-Iiri Ühendkuningriik, Rootsi Kuningriik, Saksamaa Liitvabariik, Rumeenia, Malta Vabariik, Küprose Vabariik, Prantsuse Vabariik, Kreeka Vabariik, Itaalia Vabariik, Iirimaa, Portugali Vabariik, Sloveenia Vabariik, Taani Kuningriik, Ungari, Horvaatia Vabariik, Bulgaaria Vabariik, Austria Vabariik ning Poola Vabariik
5. Võlaõigusseaduse § 709 lõikes 8 nimetatud makseinstrumentide väljastamine ja maksetehingute vastuvõtmine
Tšehhi Vabariik, Slovaki Vabariik, Läti Vabariik, Leedu Vabariik, Suurbritannia ja Põhja-Iiri Ühendkuningriik, Rootsi Kuningriik, Saksamaa Liitvabariik, Rumeenia, Malta Vabariik, Küprose Vabariik, Prantsuse Vabariik, Kreeka Vabariik, Itaalia Vabariik, Iirimaa, Portugali Vabariik, Sloveenia Vabariik, Taani Kuningriik, Ungari, Horvaatia Vabariik, Bulgaaria Vabariik, Austria Vabariik ning Poola Vabariik

Piiriüleselt osutatavate teenuste loetelu

Piiriülese teenuse osutamise õiguse saamise aluseks oleva otsuse tegemise number
4.1-1/157
Piiriülese teenuse osutamise õiguse saamise aluseks oleva otsuse tegemise kuupäev
Teenuse nimetus ja osutamise maa
2. Teenused, mis võimaldavad sularaha väljavõtmist maksekontolt ja teha kõiki maksekonto pidamiseks vajalikke toiminguid
Norra Kuningriik
3. Maksetehingu täitmine, sealhulgas rahaliste vahendite ülekandmine makseteenuse pakkuja juures avatud maksekontole
Norra Kuningriik
5. Võlaõigusseaduse § 709 lõikes 8 nimetatud makseinstrumentide väljastamine ja maksetehingute vastuvõtmine
Norra Kuningriik
Viimati muudetud: 25/06/2024 - 17:18