TavexWise AS

Andmed
Ärinimi
TavexWise AS
Registrikood
12641402
Aadress
Pärnu mnt 186, 11314 Tallinn
Telefon
+372 627 9900
E-posti aadress
Veebilehe aadress
Aktsia- või osakapitali suurus
500 000
Kande tegemise kuupäev

Tegevusload

Luba: 4.1-1/48

Tegevusloa andmise või nimekirja kandmise otsuse nr.
4.1-1/48
Tegevusloaga piiritletud tegevus

6. Rahasiire

Piiriüleselt osutatavate teenuste loetelu

Piiriüleselt osutatavate teenuste loetelu

Piiriülese teenuse osutamise õiguse saamise aluseks oleva otsuse tegemise number
4.1-1/76
Piiriülese teenuse osutamise õiguse saamise aluseks oleva otsuse tegemise kuupäev
Teenuse nimetus ja osutamise maa
6. Rahasiire
Rootsi Kuningriik

Piiriüleselt osutatavate teenuste loetelu

Piiriülese teenuse osutamise õiguse saamise aluseks oleva otsuse tegemise number
4.1-1/77
Piiriülese teenuse osutamise õiguse kehtetuks tunnistamise aluseks oleva otsuse tegemise number
4.1-1/90
Piiriülese teenuse osutamise õiguse saamise aluseks oleva otsuse tegemise kuupäev
Piiriülese teenuse osutamise õiguse kehtetuks tunnistamise aluseks oleva otsuse tegemise kuupäev
Teenuse nimetus ja osutamise maa
6. Rahasiire
Norra Kuningriik

Piiriüleselt osutatavate teenuste loetelu

Piiriülese teenuse osutamise õiguse saamise aluseks oleva otsuse tegemise number
4.1-1/78
Piiriülese teenuse osutamise õiguse saamise aluseks oleva otsuse tegemise kuupäev
Teenuse nimetus ja osutamise maa
6. Rahasiire
Taani Kuningriik

Piiriüleselt osutatavate teenuste loetelu

Piiriülese teenuse osutamise õiguse saamise aluseks oleva otsuse tegemise number
4.1-1/79
Piiriülese teenuse osutamise õiguse saamise aluseks oleva otsuse tegemise kuupäev
Teenuse nimetus ja osutamise maa
6. Rahasiire
Bulgaaria Vabariik

Piiriüleselt osutatavate teenuste loetelu

Piiriülese teenuse osutamise õiguse saamise aluseks oleva otsuse tegemise number
4.1-1/80
Piiriülese teenuse osutamise õiguse kehtetuks tunnistamise aluseks oleva otsuse tegemise number
4.1-1/91
Piiriülese teenuse osutamise õiguse saamise aluseks oleva otsuse tegemise kuupäev
Piiriülese teenuse osutamise õiguse kehtetuks tunnistamise aluseks oleva otsuse tegemise kuupäev
Teenuse nimetus ja osutamise maa
6. Rahasiire
Soome Vabariik

Piiriüleselt osutatavate teenuste loetelu

Piiriülese teenuse osutamise õiguse saamise aluseks oleva otsuse tegemise number
4.1-1/81
Piiriülese teenuse osutamise õiguse kehtetuks tunnistamise aluseks oleva otsuse tegemise number
4.1-1/138
Piiriülese teenuse osutamise õiguse saamise aluseks oleva otsuse tegemise kuupäev
Piiriülese teenuse osutamise õiguse kehtetuks tunnistamise aluseks oleva otsuse tegemise kuupäev
Teenuse nimetus ja osutamise maa
6. Rahasiire
Läti Vabariigis

Piiriüleselt osutatavate teenuste loetelu

Piiriülese teenuse osutamise õiguse saamise aluseks oleva otsuse tegemise number
4.1-1/82
Piiriülese teenuse osutamise õiguse kehtetuks tunnistamise aluseks oleva otsuse tegemise number
4.1-1/91
Piiriülese teenuse osutamise õiguse saamise aluseks oleva otsuse tegemise kuupäev
Piiriülese teenuse osutamise õiguse kehtetuks tunnistamise aluseks oleva otsuse tegemise kuupäev
Teenuse nimetus ja osutamise maa
6. Rahasiire
Poola Vabariigis