DaoPay GmbH

Andmed
Ärinimi
DaoPay GmbH
Piiriülese teenuse osutamise õiguse muutmise otsuse tegemise kuupäev
Riik
Austria
Piiriülese teenuse osutamise õiguse saamise kuupäev
Teenuste loetelu
Teenuste osutamise riik Teenuse nimetus
7. Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2007/64/EÜ lisa 1 punktis 7 nimetatud teenused
3. Maksetehingu täitmine, sealhulgas rahaliste vahendite ülekandmine makseteenuse pakkuja juures avatud maksekontole
5. Võlaõigusseaduse § 709 lõikes 8 nimetatud makseinstrumentide väljastamine ja maksetehingute vastuvõtmine
6. Rahasiire
7. Makse algatamise teenus
8. Kontoteabe teenus