IBANIZE LTD

Andmed
Ärinimi
IBANIZE LTD
Registrikood
ΗΕ 426766
Aadress
Mykinon, 12, 6th floor, 1065, Nicosia, Küpros
Makseteenuse pakkuja
Trust Pay, a.s.
Teenuste loetelu
Teenuste osutamise riik Teenuse nimetus
3. Maksetehingu täitmine, sealhulgas rahaliste vahendite ülekandmine makseteenuse pakkuja juures avatud maksekontole
5. Võlaõigusseaduse § 709 lõikes 8 nimetatud makseinstrumentide väljastamine ja maksetehingute vastuvõtmine