Turuosaliste register

Ülepiirilised makseteenuse pakkujad

Ülepiiriliste makseteenuste pakkujate makseagendid

Makseteenuste hulgast välistatud teenuseid osutavad teavitamiskohustusega isikud

Eesti e-raha asutused

Ülepiirilised e-raha teenuste pakkujad