Versobank AS (tegevusluba kehtetuks tunnistatud Euroopa Keskpanga 26.03.2018 otsusega)

Andmed
Ärinimi
Versobank AS (tegevusluba kehtetuks tunnistatud Euroopa Keskpanga 26.03.2018 otsusega)
Registrikood
10586461
Aadress
Hallivanamehe tn 4, Tallinn, 11317
Telefon
+372 680 2500
E-posti aadress
Veebilehe aadress
Faks
+372 680 2501
Aktsia- või osakapitali suurus
14 088 775.20
Kande tegemise kuupäev

Tegevusload

Luba: EP-28 PO

Tegevusloa andmise või nimekirja kandmise otsuse nr.
EP-28 PO
Tegevusloa kehtetuks tunnistamise või nimekirjast kustutamise aluseks oleva otsuse kuupäev
Tegevusloaga piiritletud tegevus

Krediidiasutuse tegevusluba

Olulist osalust omavad isikud
Nimi
UKRSELHOSPROM PCF LLC
Osaluse suurus protsentides
85.2622

Piiriüleselt osutatavate teenuste loetelu

Piiriüleselt osutatavate teenuste loetelu