Volksbank eG

Andmed
Ärinimi
Volksbank eG
Riik
Saksamaa
Piiriülese teenuse osutamise õiguse saamise kuupäev
Teenuste loetelu
Teenuste osutamise riik Teenuse nimetus
4c. Maksetehingu täitmine, sealhulgas raha ülekanne kasutaja makseteenuse pakkuja või muu makseteenuse pakkuja juures asuvale maksekontole:
— otsekorralduse täitmine, sealhulgas ühekordne otsekorraldus
— maksetehingu täitmine maksekaardi või muu sarnase vahendi abil
— kreeditkorralduse täitmine, sealhulgas püsikorraldus
4d. Maksetehingu täitmine, kui raha on makseteenuse kasutajale antud krediidiliinina:
— otsekorralduse täitmine, sealhulgas ühekordne otsekorraldus
— maksetehingu täitmine maksekaardi või muu sarnase vahendi abil
— kreeditkorralduse täitmine, sealhulgas püsikorraldus
4e. Makseviiside väljaandmine ja/või omandamine
4g. Maksetehingute täitmine, kus maksja nõusolek maksetehingu täitmiseks antakse telekommunikatsiooni-, digitaalse või IT-seadme abil ning makse tehakse telekommunikatsiooni- või IT-süsteemi või -võrgu haldajale, kes tegutseb üksnes vahendajana makseteenuse kasutaja ning kaupade ja teenuste tarnija vahel
Punktis 4g osutatud tegevus hõlmab laenu andmist kooskõlas direktiivi 2007/64/EÜ artikli 16 lõikes 3 sätestatud tingimustega.
15. E-raha väljastamine
3. Maksetehingu täitmine, sealhulgas rahaliste vahendite ülekandmine kasutaja makseteenuse pakkuja või muu makseteenuse pakkuja juures asuvale maksekontole: | a) | otsekorralduse täitmine, sealhulgas ühekordne otsekorraldus; | b) | maksetehingu täitmine maksekaardi või sarnase seadme vahendusel; | c) | kreeditkorralduse täitmine, sealhulgas püsikorraldus.
4. Maksetehingu täitmine, kui rahalised vahendid on makseteenuse kasutajale antud laenuna: | a) | otsekorralduse täitmine, sealhulgas ühekordne otsekorraldus; | b) | maksetehingu täitmine maksekaardi või sarnase makseinstrumendi või muu samasuguse vahendi abil; | c) | kreeditkorralduse täitmine, sealhulgas püsikorralduse täitmise.
5. Makseinstrumentide väljaandmine ja/või maksetehingute vastuvõtmine.
7. Makse algatamise teenused.
8. Kontoteabe teenused.