Coop Finants AS

Ärinimi
Coop Finants AS
Registrikood
12087992
Aadress
Narva mnt 4, Tallinn, Harju maakond, 15014
E-posti aadress
Kande tegemise kuupäev
Aktsia- või osakapitali suurus
284 210 €
Tegevusload (erandi alusel)
Erandi rakendamise õiguslik alus Ema-ettevõtja (ärinimi, registrikood, asukoht) Nimekirja kandmise aluseks oleva otsuse nr Nimekirja kandmise kuupäev
KAVS § 2 lg 8
Coop Pank aktsiaselts, 10237832, Narva mnt 4, Tallinn, Harju maakond, 15014
4.1-1/125