Coop Finants AS (ühinenud Coop Pank AS-ga)

Andmed
Ärinimi
Coop Finants AS
Registrikood
12087992
Aadress
Maakri 30, Tallinn, Harju maakond, 15014
E-posti aadress
Aktsia- või osakapitali suurus
284 210 €
Kande tegemise kuupäev
Subjekti staatus Tegevus lõpetatud
Tegevusload (erandi alusel)
Nimekirjast kustutamise aluseks oleva otsuse kuupäev
Nimekirja kandmise kuupäev
Ema-ettevõtja (ärinimi, registrikood, asukoht)
Coop Pank AS, 10237832, Maakri 30, Tallinn, Harju maakond, 15014
Nimekirja kandmise aluseks oleva otsuse nr
4.1-1/125
Erandi rakendamise õiguslik alus
KAVS § 2 lg 8
Viimati muudetud: 03/04/2024 - 09:06