Coop Liising AS (endine ärinimi Krediidipanga Liisingu AS)

Andmed
Ärinimi
Coop Liising AS (endine ärinimi Krediidipanga Liisingu AS)
Registrikood
10079244
Aadress
Maakri 30, Tallinn, Harju maakond, 15014
Telefon
+372 669 0996
E-posti aadress
Veebilehe aadress
Aktsia- või osakapitali suurus
192 000 €
Kande tegemise kuupäev
Tegevusload (erandi alusel)
Nimekirja kandmise kuupäev
Ema-ettevõtja (ärinimi, registrikood, asukoht)
Coop Pank AS, 10237832, Maakri 30, Tallinn, 15014
Nimekirja kandmise aluseks oleva otsuse nr
4.1-1/71
Erandi rakendamise õiguslik alus
KAVS § 2 lg 8
Viimati muudetud: 14/07/2021 - 15:40