Luminor Liising AS (endine ärinimi AS Nordea Finance Estonia)

Andmed
Ärinimi
Luminor Liising AS (endine ärinimi AS Nordea Finance Estonia)
Registrikood
10237140
Aadress
Liivalaia 45, Tallinn, Harju maakond, 10145
Telefon
+372 710 1300
E-posti aadress
Veebilehe aadress
Aktsia- või osakapitali suurus
3 834 000 €
Kande tegemise kuupäev
Tegevusload (erandi alusel)
Nimekirja kandmise kuupäev
Ema-ettevõtja (ärinimi, registrikood, asukoht)
Luminor Bank AS , Liivalaia tn 45, Tallinn, Harju maakond, 10145, registrinumber 11315936.
Nimekirja kandmise aluseks oleva otsuse nr
4.1-1/98
Erandi rakendamise õiguslik alus
KAVS § 2 lg 8
Viimati muudetud: 26/09/2019 - 14:07