OP Finance AS

Ärinimi
OP Finance AS
Registrikood
11164733
Aadress
Tornimäe 5, Tallinn, Harju maakond, 10145
Telefon
+372 663 0850
E-posti aadress
Veebilehe aadress
Kande tegemise kuupäev
Aktsia- või osakapitali suurus
640 000 €
Tegevusload (erandi alusel)
Erandi rakendamise õiguslik alus Ema-ettevõtja (ärinimi, registrikood, asukoht) Nimekirja kandmise aluseks oleva otsuse nr Nimekirja kandmise kuupäev
KAVS § 2 lg 8
OP CORPORATE BANK PLC, 0199920-7 (Soome), Gebhardinaukio 1, 00510 Helsingi, Soome
4.1-1/68