OÜ Citadele Factoring (endine ärinimi OÜ Citadele Leasing & Factoring)

Andmed
Ärinimi
OÜ Citadele Factoring (endine ärinimi OÜ Citadele Leasing & Factoring)
Registrikood
10925733
Aadress
Narva mnt 63/1, Tallinn, Harju maakond, 10152
Telefon
+372 770 0000
E-posti aadress
Veebilehe aadress
Aktsia- või osakapitali suurus
499 981 €
Kande tegemise kuupäev
Tegevusload (erandi alusel)
Nimekirja kandmise kuupäev
Ema-ettevõtja (ärinimi, registrikood, asukoht)
AS Citadele banka, 40103303559, Republikas laukums 2A, Riia, Läti Vabariik
Nimekirja kandmise aluseks oleva otsuse nr
4.1-1/168
Erandi rakendamise õiguslik alus
KAVS § 2 lg 8
Viimati muudetud: 08/07/2022 - 11:51