OÜ Citadele Leasing & Factoring

Ärinimi
OÜ Citadele Leasing & Factoring
Registrikood
10925733
Aadress
Narva mnt 63/1, Tallinn, Harju maakond, 10152
Telefon
+372 770 0000
E-posti aadress
Veebilehe aadress
Kande tegemise kuupäev
Aktsia- või osakapitali suurus
499 981 €
Tegevusload (erandi alusel)
Erandi rakendamise õiguslik alus Ema-ettevõtja (ärinimi, registrikood, asukoht) Nimekirja kandmise aluseks oleva otsuse nr Nimekirja kandmise kuupäev
KAVS § 2 lg 8
AS Citadele banka, 40103303559, Republikas laukums 2A, Riia, Läti Vabariik
4.1-1/168