Svea Finance AS

Andmed
Ärinimi
Svea Finance AS
Registrikood
11200943
Aadress
Hallivanamehe 4, Tallinn, Harju maakond, 11317
Telefon
+372 679 9423
E-posti aadress
Veebilehe aadress
Aktsia- või osakapitali suurus
25 000 €
Kande tegemise kuupäev
Tegevusload (erandi alusel)
Nimekirja kandmise kuupäev
Ema-ettevõtja (ärinimi, registrikood, asukoht)
Svea Bank AB (publ), asukoht Box 3028, 169 03 Solna, Rootsi, registrikood 556158-7634.
Nimekirja kandmise aluseks oleva otsuse nr
4.1-1/97
Erandi rakendamise õiguslik alus
KAVS § 2 lg 8
Viimati muudetud: 06/01/2022 - 10:00