Krediidiasutuste teabe avalikustamine

Krediidiasutuste seaduse § 92 sätestab krediidiasutuse ja välisriigi krediidiasutuse filiaali teabe avalikustamise nõuded.

Lisaks sätestab Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 575/2013 VIII osa avalikustamise üldpõhimõtted, läbipaistvuse ja avalikustamise tehnilised kriteeriumid ning teatavate instrumentide või metoodikate kasutamise aktsepteeritavuse tingimused.

Täiendav teave avalikustamisega seotud suuniste kohta on leitav Euroopa Pangandusjärelevalve kodulehelt.