Turuosaliste register

Makseagendid

Eesti makseasutused erandi kohaldamisega

Ülepiiriliste makseteenuste pakkujate makseagendid

Eesti makseasutused

Ülepiiriliste e-raha teenuse pakkujate edasimüüjad