Investeerimisfondide statistilisi näitajaid aastast 1999

* Tabelis arvnäitajad tuhandetes kroonides.

Kuu Puhasväärtus Aktivad Fondiosakute müük Fondiosakute tagasiost
Jaanuar 492 225 498 123 268 711 164 077
Veebruar 661 272 667 257 360 837 184 826
Märts 792 670 797 547 520 728 2 389 393
Aprill 1 064 100 1 084 743 628 197 356 026
Mai 1 007 781 1 013 742 400 991 460 263
Juuni 981 611 986 272 325 919 353 498
Juuli 1 029 377 1 032 312 372 846 326 510
August 1 005 950 1 010 269 321 676 344 889
September 1 109 450 1 114 570 425 703 317 472
Oktoober 1 306 234 1 309 578 545 514 350 653
November 1 378 114 1 390 917 469 854 406 336
Detsember 1 130 945 1 148 691 717 665 911 153Investeeringute kokkuvõte %-na aktivate turuväärtuste kogusummast.

Kuu Jaanuar Veebruar Märts Aprill Mai Juuni Juuli August September Oktoober November Detsember
raha 5.58% 5.37% 4.90% 8.93% 5.98% 3.98% 10.25% 6.48% 5.91% 5.90% 4.13% 3.23%
tähtajalised hoiused 33.91% 40.37% 23.06% 28.64% 30.52% 47.84% 31.24% 34.14% 39.60% 35.07% 21.75% 12.94%
aktsiad 5.08% 3.54% 2.98% 2.49% 2.93% 3.49% 3.31% 3.14% 2.60% 2.37% 2.73% 4.16%
võlakirjad 31.95% 21.74% 33.78% 22.68% 26.51% 25.54% 30.83% 29.84% 23.92% 31.82% 46.04% 55.61%
kommertspaberid 22.15% 27.43% 34.39% 37.04% 33.83% 18.80% 24.22% 25.80% 27.81% 24.77% 25.25% 27.93%
hoiusesertifikaadid 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
tuletisväärtpaberid 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.01% 0.02% 0.01% 0.01% 0.00% -0.01% -0.01%
tuletisinstrumendid 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.01% 0.02% 0.04%
teiste fondide osakud 0.05% 0.04% 0.03% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
muud instrumendid 1.14% 1.10% 0.78% 0.16% 0.18% 0.29% 0.08% 0.14% 0.09% 0.05% 0.02% -4.02%
kinnisasjad 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
muu vara 0.11% 0.08% 0.07% 0.05% 0.05% 0.05% 0.05% 0.02% 0.02% 0.01% 0.06% 0.09%