Käesoleval leheküljel on avalikustatud Finantsinspektsiooni poolt 20.11.2005 registreeritud AS Tallink Grupp ingliskeelse prospekti ärakiri ning selle eesti- ja soomekeelne kokkuvõte.

Finantsinspektsioon ei vastuta avalikustatud prospekti sisu õigsuse ega ajakohasuse eest. Prospektis sisalduvate andmete õigsuse ja täielikkuse eest vastutab emitent.

AS Tallink Grupp ei kanna tsiviilvastutust seoses eesti- ja soomekeelse kokkuvõttega, välja arvatud juhul, kui kokkuvõte on eksitav, ebatäpne või ingliskeelse prospekti muude osadega vastuolus.

AS Tallink Grupp ingliskeelne prospekt ja selle eestikeelne kokkuvõte on paberkandjal tasuta kättesaadavad SEB Eesti Ühispank suuremates kontorites üle Eesti. Soomekeelne kokkuvõte on kättesaadav Nordea Pankki Suomi Oyj märkimiskohtades.

AS Tallink Grupp ingliskeelse prospekti eestikeelne kokkuvõte on kättesaadav ka AS Tallink Grupp, AS SEB Eesti Ühispank ja AS Suprema Securities veebilehtedel, soomekeelne kokkuvõte AS Tallink Grupp ja Nordea Pankki Suomi Oyj veebilehtedel.

Väärtpaberite avaliku pakkumise prospekti avalikustamine ei ole käsitatav Finantsinspektsiooni poolse investeerimissoovitusena.

Ingliskeelne prospekt
Eestikeelne kokkuvõte
Soomekeelne kokkuvõte
Pakkumishind ja tulemused