Krediidiasutuse kapitali adekvaatsus  
 
kuupäev

Kuni 31.12.2010 mln. kroonides, alates 31.03.2011 tuh. eurodes
 
1. Esimese taseme omavahendid
2. Teise taseme omavahendid
3. Mahaarvamised
4. Kolmanda taseme omavahendid
5. Omavahendid kapitali adekvaatsuse arvutamiseks
6. Krediidiriski ja vastaspoole krediidiriski kapitalinõuded kokku
7. Kauplemisportfelli kapitalinõue
8. Valuutariski kapitalinõue
9. Kaubariski kapitalinõue
10. Operatsiooniriski kapitalinõue
11. Kapitalinõuded adekvaatsuse arvutamiseks
12. Kapitali adekvaatsus (%)
 
BIG
66 231
0
446
0
65 785
32 091
0
353
0
4 682
37 126
18
 
LUMINOR
91 550
0
0
0
91 550
49 585
0
21
0
1 165
50 771
18
 
DNB
91 550
0
0
0
91 550
49 585
0
21
0
1 165
50 771
18
 
COOP
24 523
8 050
613
0
31 960
16 152
117
127
0
1 155
17 551
18
 
LHV
26 561
10 000
0
0
36 561
17 000
318
22
0
975
18 316
20
 
VERSO
8 244
4 000
0
0
12 244
3 466
573
0
0
294
4 333
28
 
SEB
547 924
1 829
0
0
549 753
162 213
1 566
0
1
8 769
294 983
19
 
SWED
1 160 794
0
121 159
0
1 039 635
361 989
1 218
99
0
31 129
493 369
21
 
TBB
17 574
4 641
1 074
0
21 141
8 125
0
103
0
530
8 758
24

Krediidiasutuste lühendite selgitused