Välismaiste elukindlustusandjate filiaalide kindlustusmaksed
ja kohustused kindlustuslepingutest
 
 
periood

tuh. eurodes
 
Kindlustusliik*
Kindlustus surmajuhtumiks (liik I)
Kapitalikogumiskindlustus (liik I)
Annuiteet (liik I)
Lisakindlustused (liik I)
Abiellumiskindlustus, sünnikindlustus (liik II)
Investeerimisriskiga elukindlustus (liik III)
Muud liigid (liigid IV–IX)
KOKKU
 
ERGO Life Insurance SE Eesti filiaal
KindlustusmaksedKohustused
kindlustuslepingutest
13034
43118 458
69825 716
202253
00
00
00
1 46144 461