Elukindlustusseltside kindlustusmaksed ja nõuded  
 
periood

Kuni 31.12.2010 tuh. kroonides, alates 31.03.2011 tuh. eurodes
 
Kindlustus surmajuhtumiks
Tähtajaline kindlustus surmajuhtumiks
Eluaegne kindlustus surmajuhtumiks
Kapitalikogumiskindlustus
Puhas üleelamiskindlustus
Surma- ja üleelamiskindlustus
sh tulumaksusoodustusega kapitalikogumiskindlustus
Sünni- ja abiellumiskindlustus
Annuiteet
sh tulumaksusoodustusega
Investeerimisriskiga elukindlustus
sh tulumaksusoodustusega
Lisakindlustused
Õnnetusjuhtumite kindlustus
Haiguskindlustus
Muud lisakindlustused
KOKKU
sh tulumaksusoodustusega kindlustused
 
Swedbank Life Insurance SE*
BrutomaksedNetomaksed BrutonõudedNetonõuded
4 3874 299412412
4 3874 299412412
0000
3 3233 2885 5095 509
238238564564
3 0843 0494 9454 945
953933875875
140140800800
10104949
10104949
22 64322 6087 1047 073
2 6682 6531 0131 013
1 0691 035251251
729721234234
1331121717
20720200
31 57331 38014 12414 093
3 6313 5961 9371 937
 
Mandatum Life Insurance Baltic SE****
BrutomaksedNetomaksed BrutonõudedNetonõuded
13311511
13311511
0000
363354592591
9898178178
265257413412
129124201200
0000
0000
0000
12 56112 5106 2706 260
2252249997
35230810488
2202004444
1321086044
0000
13 40913 2876 9676 940
354348300297
 
SEB Elu- ja Pensionikindlustus
BrutomaksedNetomaksed BrutonõudedNetonõuded
861767163163
861767163163
0000
1 8591 8561 3211 311
436436276276
1 4231 4201 0451 035
947947673671
001010
83839393
83839191
1 7371 7371 7031 703
1 0391 039380380
3613376564
2051825453
0000
1561541111
4 9014 7793 3543 343
2 0692 0691 1441 142
 
Compensa Life Vienna Insurance Group SE**
BrutomaksedNetomaksed BrutonõudedNetonõuded
2492373636
2492373636
0000
5 3655 362768768
32332300
5 0415 038767767
0000
0000
3 0153 0151 0541 054
1 2541 254745745
3 4323 430775775
283283181181
1 8081 4161 9071 767
44-348280140
1 7641 7641 5781 578
004949
13 86913 4594 5404 400
1 5371 537926926
 
KOKKU
BrutomaksedNetomaksed BrutonõudedNetonõuded
5 6305 418612612
5 6305 418612612
0000
10 91010 8608 1908 179
1 0951 0951 0181 018
9 8139 7647 1707 159
2 0292 0041 7491 746
140140810810
3 1083 1081 1961 196
1 3471 347885885
40 37340 28515 85215 811
4 2154 1991 6731 671
3 5903 0962 3272 170
1 198755612471
2 0291 9841 6551 639
3633566060
63 75262 90528 98528 776
7 5917 5504 3074 302

* ärinimi kuni 30.12.2009 Swedbank Elukindlustus AS
** ärinimi kuni 01.05.2009 - Seesam Life Insurance SE, ärinimi kuni 25.04.2008 SE Seesam Life Insurance Vienna Insurance Group
**** ärinimi kuni 01.07.2010 SE Sampo Life Insurance Baltic