Investeerimisühingute kapitali adekvaatsuse kujunemine  
 
andmed alates
andmed kuni

Kuni 31.12.2010 tuh. kroonides, alates 31.03.2011 tuh. eurodes
 
Esimese taseme omavahendid
Teise taseme omavahendid
Kokku brutoomavahendid (I tase + II tase)
Mahaarvamised brutoomavahenditest
Komanda taseme omavahendid
Omavahendid kapitali adekvaatsuse arvutamiseks
Kapitalinõuded krediidiriski ja vastaspoole krediidiriski katmiseks
Kapitalinõue kauplemisportfelli positsiooniriski katmiseks
Kapitalinõue kauplemisportfelli ülekanderiski katmiseks
Kapitalinõue valuutariski katmiseks
Kapitalinõue kaubariski katmiseks
Kapitalinõue operatsiooniriski katmiseks
Kapitalinõuded riskikontsentratsiooni piirmäära ületavatelt summadelt
Kapitalinõuded kokku
Kapitali adekvaatsus (%)
 
31.12.2013
49 037
0
49 037
461
0
48 576
2 269
0
0
6 868
0
2 879
0
12 016
40

* Investeerimisühingu omavahendid peavad igal ajahetkel olema võrdsed
või ületama riski katmiseks nõutavate kapitalinõuete summat