Investeerimisühingute klientide väärtpaberite
hoidmise mahud instrumentide lõikes
 
 
andmed alates
andmed kuni

tuhandetes kroonides
 
Aktsiad ja osad
Võlainstrumendid
Tuletisinstrumendid
Investeerimisfondi osakud
Muu
Kokku
 
31.12.2008
798 699
475 132
2 004
79 471
45 556
1 400 861