andmed alates
andmed kuni

Investeerimisühingute klientide väärtpaberite
hoidmise mahud instrumentide lõikes
Kuni 31.12.2010 tuh. kroonides, alates 31.03.2011 tuh. eurodes
 
Aktsiad ja osad
Võlainstrumendid
Tuletisinstrumendid
Investeerimisfondi osakud
Muu
Kokku
 
31.12.2014
109 219
344 307
0
6 722
0
460 248
Investeerimisühingute klientide väärtpaberite
hoidmise teenuse mahud kliendi gruppide lõikes
Kuni 31.12.2010 tuh. kroonides, alates 31.03.2011 tuh. eurodes
 
Kodumajapidamine
Muu mittefinantseerimisasutus
Muu finantseerimisasutus
Muud
Kokku
 
31.12.2014
55 056
60 096
192 456
152 641
460 248
Investeerimisühingute klientide väärtpaberite
hoidmise teenuse mahud klientide residentsuse alusel
Kuni 31.12.2010 tuh. kroonides, alates 31.03.2011 tuh. eurodes
 
Eesti residendid
Mitteresidendid
Määramata
Kokku
 
31.12.2014
1 558
458 690
0
460 248