Investeerimisühingute klientide väärtpaberiteportfelli
valitsemise teenuse mahud instrumentide lõikes
 
 
andmed alates
andmed kuni

tuhandetes kroonides
 
Aktsiad ja osad
Võlakirjad
Tuletisväärtpaberid
Raha
Hoiused
Investeerimisfondi osakud
Muu
Kokku
 
31.12.2008
687 005
62 633
0
191 755
439
162 250
26 428
1 130 510