Investeerimisühingute klientide väärtpaberiteportfelli
valitsemise teenuse mahud kliendi gruppide lõikes
 
 
andmed alates
andmed kuni

tuhandetes kroonides
 
Kodumajapidamine
Muu mittefinantseerimisasutus
Muu finantseerimisasutus
Muud
Kokku
 
31.12.2008
120 471
239 038
755 944
15 058
1 130 510