Investeerimisühingute klientide väärtpaberite
hoidmise teenuse mahud kliendi gruppide lõikes
 
 
andmed alates
andmed kuni

tuhandetes kroonides
 
Kodumajapidamine
Muu mittefinantseerimisasutus
Muu finantseerimisasutus
Muud
Kokku
 
31.12.2008
370 030
640 892
86 872
303 067
1 400 861