Investeerimisühingute klientide väärtpaberite
hoidmise teenuse mahud klientide residentsuse alusel
 
 
andmed alates
andmed kuni

tuhandetes kroonides
 
Eesti residendid
Mitteresidendid
Määramata
Kokku
 
31.12.2008
404 124
784 634
212 103
1 400 861