Investeerimisühingute klientide väärtpaberiteportfelli
valitsemise teenuse mahud klientide residentsuse alusel
 
 
andmed alates
andmed kuni

tuhandetes kroonides
 
Eesti residendid
Mitteresidendid
Määramata
Kokku
 
31.12.2008
272 148
858 362
0
1 130 510