Investeerimisühingute kogu neto välisvaluuta avatud positsioon  
 
andmed alates
andmed kuni

tuhandetes kroonides
 
Avatud netovälisvaluuta positsioon
Avatud forward-tehingute positsioon
Avatud futuuri-tehingute positsioon
Avatud vahetustehingute positsioon
Muude bilansiväliste tehingute avatud positsioon
 
31.12.2008
700 782
14
97
0
0