Valuutarisk  
 
andmed alates
andmed kuni

tuhandetes
 
Valuutaaktivad
Valuutapassivad
Avatud välisvaluutapositsioon
Bilansivälised valuutaaktivad
Bilansivälised valuutapassivad
Bilansiväline avatud valuutapositsioon
Avatud netovälisvaluuta positsioon
 
31.12.2013
551 008
-7 156
543 852
4 518 015
-5 682 449
-1 164 434
-620 582