Investeerimisühingute avatud netovälisvaluutapositsioonid
valuutade lõikes
 
 
andmed alates
andmed kuni

tuhandetes kroonides
 
AUD
CAD
CHF
DKK
EEK
EUR
GBP
JPY
LTL
LVL
NOK
PLN
RUB
SEK
UAH
USD
Muu
 
31.12.2008
15
-2
5
0
116 347
35 794
198
785
3 073
29
0
63
1 618
-50
0
342
173