Väärtpaberid soetamise eesmärkide ja emitentide lõikes  
 
andmed alates
andmed kuni

tuhandetes kroonides
 
Lühiajaline finantsinvesteering
Pikaajaline finantsinvesteering
Lühiajaline finantsinvesteering riikide lõikes
Ameerika Ühendriigid
Austria Vabariik
Bulgaaria Vabariik
Eesti Vabariik
Horvaatia Vabariik
Küprose Vabariik
Leedu Vabariik
Luksemburgi Suurhertsogiriik
Läti Vabariik
Poola Vabariik
Rootsi Kuningriik
Saksamaa Liitvabariik
Soome Vabariik
Taani Kuningriik
Venemaa Föderatsioon
Pikaajaline finantsinvesteering riikide lõikes
Ameerika Ühendriigid
Eesti Vabariik
Madalmaade Kuningriik
Horvaatia Vabariik
Iirimaa
Küprose Vabariik
Leedu Vabariik
Luksemburgi Suurhertsogiriik
Läti Vabariik
Norra Kuningriik
Poola Vabariik
Prantsuse Vabariik
Rootsi Kuningriik
Soome Vabariik
Suurbritannia ja Põhja-Iiri Ühendkuningriik
Taani Kuningriik
Ukraina
Ungari Vabariik
Venemaa Föderatsioon
Määramata
 
31.12.2008
16 101 869
27 490 007
 
9 437
0
0
9 840 004
0
0
0
261 698
503 252
0
1 291 285
1 766
4 174 158
0
20 269
 
0
7 295 706
3 269 323
0
0
0
8 287 485
0
0
0
0
0
0
0
6 173 365
0
0
0
2 596 592
0