Väärtpaberi portfelli struktuur  
 
andmed alates
andmed kuni

kroonides
 
Kokku
Rahaturuinstrument
Muu fikseeritud tulumääraga väärtpaberid
Tütarettevõtjate aktsiad ja osad
Sidusettevõtjate aktsiad ja osad
Muud aktsiad
Osa
Tuletisväärtpaberid
Erastamisväärtpaberid
Investeerimisfondi osak
 
31.12.2008
43 783 900100%
2 836 3706%
6 802 68016%
11 867 70027%
8 285 97019%
7 152 91016%
00%
192 0000%
00%
6 646 24015%