Kohustuslike pensionifondide investeeringud instrumentide lõikes  
 
andmed alates
andmed kuni

Kuni 31.12.2010 miljonites kroonides, alates 31.03.2011 tuhandetes eurodes
 
Aktsia
Aktsiatesse investeeriva investeerimisfondi osak või aktsia
Muu investeerimisfondi osak või aktsia
Rahaturuinstrument
Muu võlakiri
Tähtajaline hoius
Arvelduskonto
Tuletisinstrument
Kinnisasi
Laen *
Muu vara
Kokku
 
31.12.2016
83 2873%
964 06131%
748 99424%
3 5190%
568 93318%
249 9428%
471 92815%
9950%
00%
00%
4 6450%
3 096 304100%

* Investeeringu liik "Laen" näidatakse alates 31.03.2010